Activitats

Aprenentatge d'Alemany

A MÉS DE LES CLASSES, CELEBRACIONS CULTURALS I ACTIVITATS EXTRES:

Deutsche akademie Activitats

CLUB DE LECTURA:
Proposem una lectura trimestral de llibres en alemany de diferents nivells per compartir en trobades amb un docent i d'altres alumnes i gaudir tant de la llengua escrita com parlada.

Deutsche akademie Activitats

CINE FORUM:
Un espai per compartir pel•lícules una vegada al trimestre amb contingut lingüístic i cultural interessant pels estudiants d'alemany. Abans el docent farà una introducció per després passar al fòrum sobre la pel•lícula. En el cas d'anar al cinema, tindrà lloc al acabar la pel•lícula.

Deutsche akademie Activitats

CLUB DE CONVERSA:
Els alumnes a partir del nivell B1 podran participar addicionalment al Club de Conversa per fomentar l'apropament cultural i la pràctica dels seus coneixements amb la millora garantida per la correcció del professorat.

Deutsche akademie Activitats

REPASSOS GRAMATICALS:
Repassos en castellà i/o català amb regles mnemotècniques per assegurar la comprensió i assimilació dels conceptes gramaticals decisius de la llengua alemanya.

Deutsche akademie Activitats

ENTREVISTES DE FEINA:
Redacció de currículum en alemany a classe i simulacre en grup d'entrevista de feina en alemany. Consulta la nostra borsa de treball.

Deutsche akademie Activitats

TALLERS DE FONÈTICA:
Per una pronunciació i entonació conscient i natural.

Deutsche akademie Activitats

TÈCNIQUES D'APRENENTATGE I ASSESSORAMENT PERSONALITZAT:
I tot allò que ens vulguis proposar.