Metodologia

Deutsche Akademie Metodologia

"Es wird alles immer gleich ein wenig anders, wenn man es ausspricht.“ Hermann Hesse

La metodologia de Deutsche Akademie es basa en fomentar la competència lingüística de tots els alumnes en totes les destreses lingüístiques, posant especial èmfasi en l'assimilació de coneixements de caràcter pràctic, el gaudir de l'aprenentatge i en un satisfactori desenvolupament de l'expressió oral.

Per intensificar i afavorir l'eficàcia de l'aprenentatge, els alumnes gaudeixen d'una immersió lingüística des del primer dia. Gràcies al caràcter reduït dels grups tots els estudiants poden participar activament a les classes i els seus desitjos son tinguts en compte.

Alhora, els estudiants son preparats i poden presentar-se a Deutsche Akademie a exàmens oficials de reconeixement internacional, donat que Deutsche Akademie, Centre Alemany del Vallès, és centre examinador oficial del Consell d'Europa en col.laboració amb l'entitat examinadora Telc "The European Language Certificates".

Pel professorat de Deutsche Akademie és primordial activar, amenitzar i facilitar al màxim l'aprenentatge. Per això, es fa tant ús de material divers com de múltiples estratègies pedagògiques. A més, es combinen els continguts oficials del curs amb moltes activitats que tenen en compte els interessos de cada persona, de manera que tots els alumnes puguin comunicar-se satisfactòriament en la llengua estrangera des de l'inici i assoleixin amb èxit els seus objectius.

Els alumnes de Deutsche Akademie gaudeixen també d'un servei addicional gratuït de borsa de treball, biblioteca-mediateca i activitats extres, tals com interessants tallers lingüístics i culturals.