Cursos d'Alemany: Nens

Projecte bilingüe

Deutsche akademie cursos niños

"Conseguir que los niños tengan un buen estado de ánimo, autoestima y que se sientan animados y alegres es esencial”. José Antonio Marina

Cursos d'alemany concebuts per a nens a partir de 4 anys amb l'objectiu de facilitar l'aprenentatge de la llengua gràcies a un context d'immersió lingüística total, ensenyament personalitzat i activitats pedagògiques idònies que estimulen l'aprenentatge positiu en petits grups.

L'enfocament creatiu i lúdic-pedagògic de les classes i el fet que els docents siguin nadius llicenciats especialitzats fa que els nens gaudeixin de l'aprenentatge de la llengua alemanya i desenvolupin aviat una gran comprensió auditiva i facilitat per pronunciar. Es tracta d'un aprenentatge natural que afavoreix positivament el seu creixement lingüístic i personal. L'avantatge que les classes dels més petits constin només de 4 fins a 7 alumnes fa que gaudeixin d'un seguiment personalitzat molt beneficiós i que se sentin reconeguts i escoltats. De fet, els nens poden portar a classe durant l'any objectes o fotos de vivències importants per ells que desitgin mostrar a classe i que es tractaran lingüísticament per ampliar el seu vocabulari.

Aquest seguiment personalitzat es veu reflectit també en el lliurament als pares de dos informes per escrit abans de Nadal i Setmana Santa i en el suport addicional des de secretaria on també son escoltades les peticions dels pares. Les classes tenen lloc una o dues vegades per setmana normalment en horari de 17.25 a 18:50.

Les famílies compten també amb la opció de participar en celebracions típiques, normalment abans de Nadal i Setmana Santa i poden emportar-se de la biblio-mediateca variat material que els permet seguir fomentant la pràctica d'alemany a la seva casa.

Els recomanem concertar una hora en secretaria per rebre un assessorament pedagògic personalitat sense compromís.

Cursos "Projecte Bilingüe"

Programa concebut per a facilitar l'aprenentatge de la llengua alemanya a nens d'entre 4 i 7 anys sense contacte habitual amb la llengua, gràcies a un context d'immersió lingüística en alemany, ensenyança personalitzada, tallers creatius i activitats pedagògiques que estimules un aprenentatge positiu.

Descarregar pdf

Realitat bilingüe

Deutsche akademie cursos niños

Aquest programa ha estat concebut per a nens i, posteriorment, joves, que tenen contacte habitual amb la llengua alemanya. Per exemple, nens que tenen un familiar de parla alemanya. L'objectiu es fomentar un òptim desenvolupament de totes les competències lingüístiques per que adquireixin un bilingüisme real tant a nivell oral como escrit i gaudeixin com un factor diferencial positiu el ser bilingües en la llengua alemanya compartint el seu creixement lingüístic i personal amb d'altres companys en una situació semblant.

Més endavant, els joves participen en cursos que combinen els interessos amb els programes oficials del Consell d'Europa. Això permet a les famílies que ho desitgin que es puguin presentar en les instal·lacions de Deutsche Akademie a exàmens oficials de reconeixement internacional.

Si es tracta de nens i joves bilingües o amb coneixements, es convenient fer una prova de nivell, adequada a la seva edat, per poder recomanar-los el curs més adequat. En aquest cas, es necessari concertar una trobada a la secretaria. Aquestes proves son gratuïtes.

Cursos "Realitat Bilingüe"

Programa per a nens amb contacte amb la llengua alemanya que fomenta per edats un desenvolupament progressiu i motivador del bilingüisme a totes les competències lingüístiques.

Descarregar pdf
Direcció:

Centre Alemany del Vallès
C/ Martorell 15 (secretaria i clases) - C/ Martorell 31 (clases) · 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Centre, a 3 minuts dels autobusos i ferrocarrils FGC